CODE VISUAL SOUND

Corun Vision Studio is the idea of an imaginary company; the title of a creative network. The host of this network is Corun, his work being the channel through which it communicates. The language it uses contains: codes, visual elements, and soundwaves. Any person having made a connection with CVS, inevitably becomes an organic part of its reality!

CorunA Corun Vision Studio elképzelés egy kitalált cégről; egy kreatív hálózat megnevezése. A mátrix gazdája Corun, munkái a csatorna melyen keresztül a hálózat kommunikál. A hálózati nyelv elemei az: írott kód, mozgóképek és hanghullámok. Bármely személy, aki valaha kapcsolatba kerül vele, elkerülhetetlenül részévé válik a CVS valóságának!

Corun